Szacunek i odwaga WKŁAD DUESSELDORFU DO MIĘDZYKULTUROWEGO POROZUMIENIA

Krótka prezentacja

W sierpniu każdego roku ukazuje sie w Duesseldorfie zielona broszurka z programem nosząca łatwy do zapamiętania tytuł “Szacunek i odwaga - wkład Duesseldorfu do międzykulturowego porozumienia”. Projekt “Szacunek i odwaga” został powołany do życia pod koniec 2000 roku, kiedy zanotowano szczególnie dużo aktów przemocy ze strony prawicowych ekstermistów. Od 2001 roku program ukazuje sie każdego roku w sierpniu. Jest wydawany dzięki współpracy następujących społecznych organizacji miasta: komitet “Duesseldorfska odezwa”, Rada do spraw cudzoziemców, protestanci w Duesseldorfie, związek zawodowy IG/Metal/ Niemiecki związek zawodowy , policja w Duesseldorfie, spółka transportowa Rheinbahn AG, Wyższa Szkoła Ludowa w Duesseldorfie oraz Centrum Kulturalne ZAKK.

W ciągu ostatnich lat udało nam się pozyskać do współpracy ponad 30 różnych instytucji i organizacji społecznych. Dziś organizacje kościelne i miejskie urzędy, związki charytatywne i instytucje kulturalne a także związki migrantów wspólnie opracowywują nasz wspólny program. Organizują one wieczory muzyczne i literackie, wycieczki, imprezy informacyjne i edukacyjne, na których kształci się wpółżycie różnych kultur w Duesseldorfie w duchu pokoju i szacunku, W ten sposób zbliżają sie różni ludzie. Tak pokazuje sie duże możliwości naszego zróżnicowanego etnicznie społeczeństwa łącznie z jego problemami i nadziejami.

Projekt “Szacunek i odwaga” odbywa sie pod patronatem odpowiedzialnego za integrację komisarza rządu Nadrenii Północnej-Westfalii Thomasa Kufena. Uważa on koncepcję za unikalną z powodu jej “szczególnego nastawienia, ogromnego obywatelskiego zaangażowania i wieloletniej kontynuacji w Nadrenii Północhej- -Westfalii”

Dlatego i my w przyszłości przeprowadzając nasze przedsięwzięcia chcemy walczyć z uprzedzeniami, dyskryminacją i rasizmem, starać się o społeczeństwo, w którym każdy człowiek nie bałby sie za swoją odrębność. Zajrzyjcie po prostu na naszą stronę internetowa www.respekt-und-mut.de lub nawiążcie kontakt z koordynatorem programu Volkerem Neupertem, tel.: 0152-55823791 , który chętnie udzieli Wam informacji.